Huisreglement

U bent gast in onze onderneming en ten behoeve van uw welbevinden hanteren alle horecabedrijven in Tiel het volgende huishoudelijk reglement;

 • Iedere bezoeker dient zich bij het betreden van deze inrichting te conformeren aan de geldende huisregels;
 • Bij het niet nakomen van de geldende huisregels binnen deze inrichting, kunt u uit de inrichting worden verwijderd;
 • Aanwijzingen van het personeel, aangaande de veiligheid in de inrichting, dienen te worden opgevolgd;
 • Glaswerk mag niet buiten de inrichting of terras worden gebracht;
 • Bij ordeverstoringen en aanwenden van geweld, wordt direct de politie ge√Įnformeerd;
 • Bij constatering van strafbare feiten doen wij aangifte bij de politie;
 • Bij overtreding van de huisregels kan aan u een lokaal verbod worden uitgereikt, voor bepaalde tijd

Voor Coffeeshop Lamar gelden ook nog de volgende regels:

 • Wapens, alsmede hard-drugs van welke aard ook, worden niet toegelaten in onze inrichting;
 • Discriminatie en ongewenste intimiteiten accepteren wij in onze inrichting niet;
 • Het nuttige van alcoholische dranken binnen de inrichting is verboden;
 • Toegang uitsluitend vanaf 18 jaar;
 • Bij twijfel omtrent de leeftijd kan om een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd;

Deze huisregels zijn door de horecavereniging Tiel opgesteld in goed overleg met justitie, politie en gemeente